top of page

Veiligheid

Straling

 

Voor het PET-onderzoek gebruiken wij slechts een heel lage hoeveelheid van de radioactieve speurstof. De stralingsbelasting is vergelijkbaar met andere beeldvormingstechnieken, zoals de aansluitende CT. Ook voor uw begeleiders of huisgenoten vormt deze straling geen probleem. 

 

Wel vragen wij u om u niet naar het onderzoek te laten vergezellen door kinderen of zwangere vrouwen, omdat zij extra gevoelig zijn aan straling. Indien u denkt zwanger te kunnen zijn of indien u borstvoeding geeft, moet u dit op voorhand melden.


Om te voorkomen dat straling zich verspreidt langs de urine, vragen wij u om de rest van de dag na de inspuiting zittend te plassen, door te spoelen met gesloten deksel en daarna de handen te wassen.

 

Jodiumhoudende contrastvloeistof bij CT-scan


Indien u in het verleden op deze stof allergisch reageerde (bloeddrukdaling, bewusteloos, ademnood, zwelling in het gelaat ...) moet u ons verwittigen. Indien nodig zal uw verwijzende arts u een voorbereidende cortisonebehandeling voorschrijven.


Indien u nierpatiënt bent, moet u dit ook melden want deze stof kan in zeldzame gevallen een afname van de nierfunctie veroorzaken. 


Indien er zich in de uren na het onderzoek klachten ontwikkelen (jeuk, netelroos ...) of  als u merkt dat u in de 24 uur volgend op het onderzoek niet geplast hebt, moet u uw aanvragende arts verwittigen of het PET/CT-centrum contacteren.

bottom of page